Door de veelzijdige kennis, ervaring en opgebouwd netwerk van ondersteunende partners, beheersen wij het gehele werkveld van het bouwproces.


Ik heb drie hoofdthema’s. Als men op de dienst klikt prikt deze door naar de uitleg (in uitvoerig document onder de opsomming.


Bouwadvies en uitvoering:  ( Bouwkundigtekenwerk, Schetsontwerp, Voorlopig/definitief ontwerp, Bestektekeningen, Werktekeningen )    

  1. Herbestemmen bestaande gebouwen

  Restauratiewerkzaamheden

  Renovatie

  Houtskeletbouw

  Strobalenbouw

  Realisatie WABO-aanvragen en begeleiding ruimtelijke procedures

  Beperken faalkosten

  Uitvoeren kleine verbouwingen, overkappingen en uitbreiding.

  Freelance detacheren in uw organisatie

  Aankoopkeuring

  Opleverkeuring

  Controle tijdens de bouw

  Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)


Duurzaamheidsadvies:

  Bio-ecologisch bouwen

  Breeam expert nieuwbouw

  Milieuprestatie berekeningen

  Toepassing principe C2C

  Biobased materials


Energieadvies:

  Windenergie

  Zonne energie

  energiekosten

  Energiecoach ECOpassie Bureau voor duurzaam bouwadvies en werk in uitvoering