ECOpassie is opgericht door Jos Hannen. De naam is een samensmelting van ECO (afgeleid van het Griekse

woord oikos wat huis en huishouding betekent) en passie (drijfveer; geeft je kracht, energie, hoop en geluk).


Jos Hannen is een positief ingesteld mens met een groene inborst en een brede kijk op de wereld. Door zijn

ruime werkervaring en gevolgde opleidingen heeft hij een uitstekende expertise opgebouwd op het gebied van

duurzaamheid en (ver)bouwen. Hierdoor is hij zowel op theoretisch als praktisch vlak goed onderlegd. Zijn kennis

en kunde zet hij graag in om samen met u een (bouw)project te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan een

schonere wereld.


U kunt terecht voor al uw vragen rondom duurzaam bouwadvies en werk in uitvoering.


Visie

De huidige milieuproblematiek toont aan dat onze leefstijl de grenzen overschrijdt die de natuur aan kan. Nochtans

ben ik ervan overtuigd dat er goed leven is binnen de grenzen die de natuur ons aangeeft. Het is de levenskunst om

enerzijds optimaal te genieten van de mogelijkheden die je woonplek je biedt en anderzijds verantwoordelijkheid te

nemen voor jou impact op die omgeving.

                                                                                                                                                            Mijn cv   

ECOpassie Bureau voor duurzaam bouwadvies en werk in uitvoering